Nazwa pliku\Wersja językowa Wersja niemiecko języczna Wersja angielsko języczna
Komponenty (części) do wag Pobierz Pobierz
Ważenie w strefach zagrożonych wybuchem Pobierz Pobierz
Przetworniki wykoszystujące siły sciskania Pobierz Pobierz
Przemysłowe i rolnicze pojazdy Pobierz Pobierz
Technika medyczna Pobierz Pobierz
Procesy ważenia Pobierz Pobierz